Since August 25. 2003


::::::::: Különleges terv: „Az igazság a Hadoról” :::::::::


10- A Hado tagok nemzetkezi egyesûlete

 

Ahogy fenntebb említettemHado tagok nemzetközi egyesûleténekaz elnöke vagyok. A végsõ eredmény amire a MRA segitségével végzett kutatásaim révén jutottam az, hogy minden a tudatban van. Ezért azt éreztem hogy az én elhivatásom része az hogy minnél több emberhez eljutassam ezt a következtetést, a lehetõ legegyszerûbb és konkrétabb módon, ami tudományosan is allá van támasztva.

Mégis, a történelem bebizonyította hogy a szakemberek az én következtetésemet furcsának tartották.

Az anyagtól a szellemiségig vezetõ út egy forradalom, lehet hogy a legnagyobb és legfontosabb amit mi, mint emberi lények valaha is tapasztalhatunk. Nagyon fontos hogy létezen ez a forradalom mert ha nem, akkor a Természet fog számunkra egy forradalmat indítani.

Egy nem elõre megszervezett forradalom veszélyes, sok áldozatott kõvetelõ lehet. De ez ellenkezik a Hado elveinek. Ezért fontos hogy azzonal de természetes módon történjen. Ilyen körülmények közt radikális változások szûkségessek úgy, ahogy a történelem során ez bebizonyítodott. Én úgyanezt az eljárást választottam és ez a Hado tagok nemzetközi egyesûletének a célja.

Jelen pillanatban ennek az egyesûletnek 3 500 tagja van és az elõzõ könyvem “Az emberi lény tanúlmányozása a Hado segítségével” ez a szám lényegesen megnõtt és  biztos vagyok abban hogy továbra is nõni fog.

Azok akik ennek az egyesûletnek a tagjai szeretnének lenni a következõ feltételeknek kell megfelelniük:

A saját és a családtagok egészségiállapota javítsa

Erõsítse a szellemét és az emberségét

Eggyûttmûködjön velem (Emoto-val)

Tanúlmányozza a Hado-t

Az orvosok és gyógyítok vezesék be a kezeléseikbe a Hado elveket

Segitsék a társadalmat

Alkalmazzák ezt a tehnologiát és ezeket az elveket a cégeik vezetésében

Egy optimizmussal teli és beteljesûlt életük legyen

Keresenek alapvetõ igazi átéléseket, tapasztalásokat

Alkalmazzák ezt a tehnologát a környezeti gondok megoldására, egy jobb oktatási rendszerre, fõleg a korlátolt képeségû gyerekek számára és a mezõgazdaság területen végzett kutatásokban.

 

Eredetileg a tagok túlnyomó része az elsõ célra összpontosítot. Miután megjelent a fent említett könyvem külömbõzõ  célt követõ emberek kezdtek beíratkozni mint tagok, ami számomra örömöt okozott.

Ezenfelül, egy Hado oktatási rendszert fejlesztettem- errõl van szó ennek a könyvnek a 232-ik oldalán kezdõdõ fejezetben: “A Hado kezelõk betanítása”.

Az emberek kell ellenõrízék a mûszereket. Gyakorta találkozunk a túlnyomóan automatizált munkával, de ez nagyon veszélyes. Egy olyan világot foglal magában amit szabadszemmel nem láthatunk.  Az én egyik legfontosabb célom az, hogy a Hado kezelõket arra tanítsam, hogy jók és öszinték legyenek és a legkisebb részletekig megtanítom õket a Hado elveire.

Ezeknek a kurzusoknak a befejeztével egy Hado egyetemet szeretnék alapítani, de azért  hogy ezt elkezdhessem, egy Hado kezelõ tanfolyam szervezésére gondolok.

Az utobbi 15 év allatt 15 MRA Originals és 15 MRA Specials-ot adtam el. Pontosabban kb. fele a vásárlóknak inkább szponszorok voltak, olyan emberek akik sokat vártak ettõl a tehnologiatól. A másik fele már egy jó ideje várt ennek a tehnologiának a megjelenésére és türelmetlenül várta hogy egy ilyen mûszer tulajdonosa legyen.

 

Érdekes megemlíteni hogy azok akik MRA Originals-t vásároltak nagyon ritkán kerestek fel miután megkapták a mûszer használati utasításait. általában csak akkor vették fel velem a kapcsolatot hogyha mûkõdési problémák jelentek meg, de ezenkivûl nem tettek fel más Hado ellenõrzések kezelési módjára vonatkozó kérdéseket. Mert én is nagyon foglalt voltam, annak ellenére hogy meglepett ez a helyzet nem kezdeményeztem azt hogy különleges tanácsokat adjak. Ez hiba volt, mert mindegyik személy egy saját eljárást fejlesztett ki, és bizonyos eljárásokat amiket használtak, nagyon eltávolódtak az eredeti céltól, amiért ez a mûszer volt alkotva.

Nem volt meg az a lehetõségem hogy az eljárásokat jóváhagyam de néha néha olyan esetekrõl hallok amik nemhelyeslõ sohalyokat váltanak ki belõlem. Sokkal jóbban meg kellet volna gondoljam a dolgokat lévén hogy én vagyok az aki Japánba behozta a MRA-t. Elszorult a szívem mikor rájöttem arra hogy tudatlan emberek ezt õnzõ és nem megfelelõ célokra használhatják.

 


Harmadik fejezet A Hado terjesztés útja
A Hado területén végzett kutatásaim története

Ennek a könyvnek az olvasóinak ismertetni szeretném az elsõ két könyvemnek a mellékleteit. Valoszinû hogy még sok könyvet fogok irni ebben a sorozatban, úgy hogy azok számára akiknek ez az elsõ könyv amit ebbõl a sorozatbból olvasnak szeretném felvázolni az elõzõ könyvek tartalmát. Az elõzõ könyveim olvasói számára pedig olyan lesz mint egy visszaemlékeztetés.

A Hado kórszak elõjátéka 1992 január 20 Sun Road Publishing Co.

Melléklet
Egy útmutató a 21 század számára Yukio Funai

Elsõ rész Hado mérések MRA-val
Elsõ fejezet Találkozásom a MRA-val
Második fejezet A MRA készûlék alkalmazásai
Harmadik fejezet A MRA sürgösségének a z alaptézise
Negyedik fejezet A MRA tehnologiának az alapja
Ötödik fejezet MRA jellegzetes módszerek
Hatodik fejezet Külömbõzõ testrészek, betegségek, baktériumok és mérgezõanyagok mezõinek osztályozása

Második rész A MRA Kutató Intézet raportja
Elsõ fejezet A Hado viz meg van mérgezve
Masodik fejezet Gyertek és gyûjtsûnk imunitást
Harmadik fejezet A stressz az imunrenszer ellensége
Negyedik fejezet A Hado sugárzás segitségével történõ mérgezés
Ötödik fejezet A nap amikor a kolagén betegségek nem válhatnak kronikusá
Hatodik fejezet Az alergia egy vészjelzés a test részérõl
Hetedik fejezet A tisztitási folyamat kulcsa a vizben található
Nyolcadik fejezet Hado gondolkodás (1)
Kilencedik fejezet Hado gondolkodás (2)
Tizedik fejezet Elektromágneses hullámok által szenyezõdés és a modern betegségek
Tizenegyedik fejezet A nanotér és az emberi test burkai
Tizenkettedik fejezet A szinek hadoja
Tizenharmadik fejezet 108 világi vágy és az elemek
Tizennegyedik fejezet ElemzésYin és Yang szempontból

Harmadik rész
Elsõ fejezet Az Éter Legenda H20
Második fejezet A mágneses rezonanciájú vizrõl

"AZ EMBERI LÉNY TANÚLMÁNYOZÁSA A HADO SEGITSÉGÉVEL" 1994 április 8, Business Sha

Melléklet
A Hado perspektiva kiválósága Yukio Funai

Elsõ rész Mi a Hado?
Elsõ fejezet Mi a Hado?
Második fejezet A Hadot mérve
Harmadik fejezet Hogy vannak készitve a MFA kódok?
Negyedik fejezet Mi ért betegednek meg az emberek?

Második rész A Hado mérések jellegzeteségei
Ötödik fejezet Az esetek elemzése- az emberi testre jellemzõ hado-t mérve
Hatodik fejezet az anyagokra jelle mzõ Hado-t mérve

Harmadik rész Tudat és Hado
Hetedik fejezet Yin és yang
Nyolcadik fejezet A gének megértése Hado szempontból
Kilencedik fejezet C-D-E-F-G-A-B-C tudomány
Tizedik fejezet A fellegek eltûnésének játéka
Tizenegyedik fejezet Cvarc (az elemi részecskék feltételes összetétele) tudatot jelent
Tizenkettedik fejezet Minden ami kicsi szép
Tizenharmadik fejezet A Hado-ra vonatkozó oktatás fontossága
Az én kutatásaim a Hado-ra vonatkozóan alig kezdõdtek. Mégis, miután felsoroltam ezeket a fejezeteket mély hálát éreztem. Rájöttem hogy mennyi minden lett felfedezve egy pár év alatt. Úgy érzem hogy avval az új dimenzió segitségével amit a MRA tett lehetõvé a konvencionális tudományos kutatás sebessége nõni fog. Ugyanakkor egy nagy veszteségérzetem van hogyha arra gondolok hogy, ha az összes tudos eggyütt felhasználná ezt a tehnologiát, egy hatalmas fejlõdés válna lehetségessé, megszabaditva sok gondtól és a nemkivánatos dolgok amik a világon történnek megelõzhetõvé válnának. Általában beszélve, a bolygónk átalakulhatna egy olyan hellyé ahol mindenkinek sokkal jóbb élete van.
Ahoz hogy egy ilyen rendszer stabilá váljon, kell folytasam a tanulmányozást, a kisérletezést és kell keresnem az Igazságot. Teljes erõmbõl elõre kell haladjak.


SOK ÉRDEKES VÁLASZ

Adva lévén az a lehetõségem hogy a MRA-val dolgozzak, amely elõszõr a történelemben képes a molekuláknál kisebb mikro-színteket mérni, felfedezhettem hogy miért jelennek meg a betegségek és sok más olyan dolgot amire a modern orvosi tudomány még nem tud válaszolni. Azt amit tanultam a “Hado kórszak elõjátéka” és “Az emberi lény tanulmányai a Hado segítségével” címû könyveimben írtam le.  Ennek a könyvnek az elején is említettem hogy ezeket a könyveket sokan nagyon jól fogadták. 3.500 levelet és üdvõzlõlapot kaptam  “Az emberi lény tanulmányai a Hado segítségével” olvasóitól amikben az õ tapasztalataikat írták le és biztattak. Engedjék meg hogy önökkel is megosszam egy pár részletet ezekbõl a levelekbõl. Azt hiszem megéri hogy ennek a könyvnek az olvasói is lássák hogy válaszolnak bizonyos emberek az új fogalmak- és tehnologiákkal kapcsolatban. ''Nagyon izgató. Azt érzem hogy az Igazság új kórszaka kezd alakot kapni. '' (K.K, Ichinomiya) ''Nagyon sokat tanúltam a Hado-ról. Minden nagyon új számomra. Bámulatos. Elhatározásom hogy még többet tanuljak a Hado-ról.''   (S.Y, Arakawa, Tokyo) ''Igazából értékelem ezt a könyvet, azt éreztem hogy minden oldalával reonálok. Szeretnék többet megtudni a Hado tanítási rendszerrõl és a kezelõkrõl. ''(D.S, Yokohama) ''Nagyon meglepett hogy a világ ennyire fejlõdõtt. Nagyon meghatott ennek a könyvnek a tartalma. Sajnálom hogy én nem tanulmányoztam többet. Sokkal többet szertnék megtanulni a Hado-ról. ''(J.Y, Itabashi, Tokyo) ''Mindig éreztem egy féle Erõ létezését, egy féle Létet. Rendkivûli dolog hogy ezek az érzelmek  beigazólódnak és megkülönbõzhetõvé válnak.Most értettem meg hogy miért élek ebben a kórszakban. ''(Y.M, Osaka) ''Számítógépmérnök vagyok. Megszeretném érteni és tapasztalni a Hado-t mint mérnõk. Szeretnék segíteni a Hado tehnologia terjesztésében a mi társadalmunkban. ''(H.T, Koganei) ''Azt hiszem hogy hamarosan egy tiszta super-tudomány fog megjelenni, amiben a legelõrehaladottabb tudományok és a vallási elemek egyesûlnek. Biztos vagyok abban hogy sok rejtély lesz feltárva ennek a tudománynak a segítségével. '' (S.0, Nagoya) ''Egy kiváló könyv.Alá szeretném húzni hogy nem csak úgy mondom ezt. Mondhatom hogy egy kicsit irigyelem Emoto és Funai úrakat hogy a tudomány új területét tanúlmányozzák. Az õ generációjukban szerettem volna születni.  Erõsen hiszek a mi elhívatottságunkban, hogy mi, fiatalok, egy új kórszakót kell teremtsünk, az ö általuk kidolgozott tehnologia segítségével. '' (T.S, Kyoto) ''Bámulatos hogy valaki milyen tisztán képes megérteni ezt a világot a Hado segítségével”. (M. M, Kagam) ''Úgy éreztem magam mintha a gondjaimra és a nemtudásomra fény lett volna árasztva. Tudom hogy a filozofia energia is. Remélem hogy minnél több emberhez eljút ennek a könyvnek az üzenete. Iparkodni fogok hogy minnél több ismerõsõmnek és barátomnak mutasam be ezt a felfogást. ''    (M.I, Kyoto)''A könyv teljesen lekötött. Egy nagy örömöt éreztem a szívemben mikor tudatosítottam hogy mekkora potenciáljuk van az emberi lényeknek. Megértettem a Hado-t az Qi fogalom segítségével és még jobban szeretném érezni az energiát hogy beigazólhassam. ''  (M.T, Funabashi)

 

“Két alap gondolat zavart: az egyik felem az mondogatta hogy nem, nem lehetséges ilyesmi, de a másik felem egyett értett a könyv tartalmával. Azt éreztem hogy a megértõ képeségem nagy mértékben nõt.”(K.M. Ota, Tokyo)

 


Törvényes akadályok

 

Az én ötletem nagy sikernek mutatkozott. Arra használtam a MRA-t hogy Hado méréseket végezek dr. Lorenzen által előállított Microcluster vízén és enek a használatának az eredményét. Ez a víz fel volt hígítva 1:200 és az alany meg kellet igya ezt a folyadékot. Minden területen, nagy százaléka azoknak akik nek különbőző betegségek szimptomái voltak ezután egészségi állapotuk nagyon sokat javult. Nagyon sok ember van ezen a világon! Ezeket a Hado méréseket egy Gotanda (Tokyo)-ban levő lakosztály kis szobájában végeztem. Az ismeröseimnek ismételten adtam Hado vízet és végeztem méréseket.  A hír hamar elterjedt és több meg több embertől kezdtem kapni telefonhívásokat akik kértek hogy mérjem le számukra is a Hado-t.

 

Miután gyűjtöttem adatokat, megkértem a barátaimat és társaimat hogy vegyék fel a kapcsolatot különbőző kórházakban levő orvosokkal. Voltam az íródáikban és mindenfele cipeltem a készűléket ami elég súlyós. Mégis ezeknek az egyetemi professzoroknak és orvosoknak a válaszuk nem volt valami bíztató, úgy hogy elkezdtem rosszúl érezni magam. Mindegyik visszautasítás útán fel tettem magamnak a kérdést: “Miért nem értenek meg ezek az emberek? Miért ragaszkodnak anyira az előregyártott felfogásaikhóz?” Végtére is felhagytam a kapcsolat felvevésével. Elhatároztam hogy megteszek minden tőlem telhetőt, bármilyen féle képen, és ezért alapítottam az I.H.M.-et Egészségi egyesület (jelen pillanatban a Hado tagok Nemzetközi Egyesűlete). Ez, egyféle képpen,az én kihívásom ezeknek a professzoroknak és orvosoknak.  Azota, négy és fél éve, Hado méréseket végzek ennek az egyesületnek a tagjai számára, naponta átlagban hat személynek. Nem rég ez a szám lecsökkent 3-4-re, de régebben, főleg a Japán más részében tett látógatásaim alkalmával volt hogy 10-15 személy számara is mértem a Hado-t. Ugy hogy átlagban 6 személy van naponta. Keményen dolgoztam a négy és fél év alatt. Kivéve azokat a napokat amikor mint elnök dolgoztam a cégemnél és amikor Amerikában voltam latógatóban, azt hiszem hogy kb. 200 napot évente végeztem Hado méréseket tagjaink számára. Egy egyszerű számítással kiderül hogy 4.5x200x6=5400 személy részére végeztem méréseket. Ezalatt az idő alatt nagyon odafigyeltem arra hogy betartsam az orvosiszabályokat és azokat amik a gyógyszerekre, kozmetikumokra és az orvosi műszerekre vonatkoznak. A tagok száma nagyon hamar emelkedett. Következésképpen arra lettem kényszerítve hogy nőveljemaz iródáknak szánt teret és az alkalmazotak számát, ami a költségek nővelését is maga útán hozta. Hogy az egészet ingyenes munkával csináltuk volna, nem lett volna semmi törvénybe ütköző addig ameddig nem lett volna semmilyen baleset. De ez lehetetlen volt. Arra szorúltam hogy pénzt kérjek a Hado mérésekért a tagoktól és persze a Hado vízért is. ért is. Mert én voltam az egyedüli aki tudta mérni a Hado-t, ez a helyzet messzemenőleg nem volt jövedelmező számomra. Annak ellenére hogy nagy figyelmet fordítottam a kellő iratok beszerzésére és hogy aláírásokat gyűjtöttem a tagoktól azt hiszem hogy valaki aki tönkre akart tenni becsapott. Ennek a személynek igazán kőnnyű volt hogy a két törvénypont megszegésével vádol. A történelem bizonyítja hogy a törvényt úgy lehet értelmezni ahogy az értelmező akarja. Azok az emberek akik támogatnak többszőr felhívták a figyelmemet erre a két törvénypontra. Ennek ellenére én nagy odaadással szolgáltam ezt az ügyet és lévén a küldetésem fontossága tudatában voltam annak hogy nem azért dolgozom hogy pénznyerességhez jussak.

Ezért nem volt mitől féljek. Addig amig nem vagyok arogáns, egy szép nap a világ mellém áll. Megértettem hogy bármi is történjék, el kell fogadjam azt amit kapok. Azt éreztem hogy az a hatalmas akadály amin túl kell lépjek az az akadály amely minden feltaláló előtt áll aki átalakítást akar okozni.

 


HOMEOPÁTIA - A HADO ELVEINEK MEGFELELÕ TERÁPIA

 

  Eleinte a MRA a víz mérésére volt használva. Mégis, azért mert a MRA alapötlete az ember külömbőző testrészeinek, a betegségek és a bakteriumok vagy mérgező anyagok Hado kódját generálja megkérdeztem Weinstock úrat hogy működik ez a készűlék és iparkodtam kezelési módszereket tanúlni. A mérőprobákat saját magamon és a családom tagjain végeztem, később az alkalmazotjaimon és barátjaimon. 

Weinstock úrat látam ahogy a laboratoriumában Hado méréseket végez barátai és szomszédai számára. Amikor megtalálta azt a Hado-t amit keresett, a kijavított Hado-t egy kis üvegcsében lévő folyadékba rögzítette és felkérte az alanyokat hogy igyák meg. Mikor megkérdeztem hogy miről van szó ezt válaszolta:“Ez homeopátia. A nővény információja egy 30% alkohol folyadékba van rögzítve, Használva a MRA-t egy olyan Hado-t vagyok képes betáplálni ami semlegesíti a személynek a negativ Hado-ját , ami sokkal hatékonyább mint bármilyen gyógyszer.” Én is alávetettem magamat ennek az eljárásnak. Készítettem egy pár kis üveget a homeopatikus kezelésemre szolgáló folyadékkal, és minden alkalommal kiderítette hol van a gond, az eredmény pedig mindig egy lényeges javúlás volt. Ennek ellenére a homeopátia Japánban tiltott.

Attól kezdve tanúlmányozni kezdtem a homeopátiát és felfedeztem hogy az összes alkalmazott kezelések közűl ez az egyedűli ami a Hado elveivel megegyezík.(Europában és Amerikában a homeopátiát 100 évvel ezelőtt fogadták el, és a Brit Királyi Család is alkalmazza.) (Lásd II Rész <I VIZIÓ> “harcolva tűzzel tűz ellen”)

Nem vagyok sem fizikus sem orvos, szóval nincs engedélyem arra hogy alkohololdatokat használjak, ilyen módon a Hado a legjobban lenne rögzítve, még kutatásokban sem. Szóval ez egy probléma. Még akkor is amikor képes vagyok nagyon pontos Hado méréseket végezni nincs semilyen eljárás aminek a segítségével gyakorlati alkalmazásra kerülhetnének a mérési eredmények. Akkor azt mondtam magamban :”meg kell győzem a fizikusokat hogy használják ezt az eljárást. De hogy győzem meg őket? Jóbb lenne ha előszőr egyedül adatokat gyűjtenék.” És megjött a nagy ötlet:”Igen! Alkohol helyett használhatom a dr. Lorentzen által alkotott Mikrokluszter vízet!”.


A Tudományban levõ paradigmának megváltoztatása szükséges

A MRA-val akkor találkoztam amikor a viznek a tulajdonságait mérõ mûszer keresésében voltam. Weinstock úr ezt a mûszert más célból készitette. Õ fel akart fedezni egy olyan mûszert ami képes egy orvosi elõdiagnozist felállitani.

Az õ gondolkodási módja valóságosan egy a jõvõnek megfelelõ rálátás, a modern orvosi tudomány számára kórszakalkotó lépés. Nem kételkedek abban, hogy a 21 század tudománya ezen fog alapulni és egy ilyen tehnologiát fog alkalmazni.  A mai modern orvosi tudomány külömbõzõ terápiákat alkalmaz ami a szimptomákra válaszól. Ezzel az eljárással a betegségek szimptomái megszünnek vagy csillapodnak a gyógyszerek segitségével vagy a mûtétek következtében.

Ezeknek a kezeléseknek az eredményeként a szimptomák eltûnnek de fennáll az a lehetõség hogy a betegség megjelenjen egy másik testrésznél. Miért? Azért mert túlságosan kevésbbé voltak tanúlmányzva az okok amiért ezek a betegségek megjelenek az emberi szervezetben.  Hogyha nem érted a betegségnek a valóságos okát, lehetetlen hogy teljesen megyógyúlj. Miért ebben a modern kórszakban, nem lett megtalálva egy alapvetõ megoldás, annak ellenére hogy trillió yen lett az orvosi területen folytatott kutatási munkára forditva, a legfejletebb orvosi tehnologia és a legújabb elektronikus mûszerek kifejlesztésére? Azt jelenti hogy a megoldást keresõ mód hibás.Én azt hiszem hogy ez egy nagyságrendre vonatkozó kérdés. A modern orvosi tudomány a molekuláris megfigyelésekre alapszik de a molekulák nem a legkisebb részecskék.Tudom hogy nagyon nehéz az áttérés egy másik nagyságrendre, akkor amikor a molekuláris biologia egyike a legelõrehaladotabb tudományoknak, de az amit én javaslok az, hogy a kutatások sokkal mélyebbrehatók legyenek, egészen az atom vagy atomrészecskék szintjéig. Másképp nem fogunk semmitsem megérteni a betegségekrõl.

A fizika külömbõzõ ágai az Univerzális Igazság fizikai elveit kellene figyelembe vegye. A fizika párhuzamosan fejlödött a többi tudományágakkal, akik mind versengeztek egymással. Ez a multban történt.

Allá tudom támasztani ezt az elméletet a Fuji hegy rajza segitségével, ahogy látható a mellékelt ábrán.

1. A 2-es ábra mutatja milyen kellene legyen a tudomány. (DIAGRAM 1, DIAGRAM 2)A láncsahegye a modern fizikának a kuantikus fizika amely kuantikus szinten irja le az energia törvényeit. Ennek a fizika ágnak az alapelve az, hogy ennek a világnak a jelenségei nem magyarázhatók anélkül hogy megértsük azokat a törvényeket amik a mikro-világot úralják. A legtöbben nem tudják hogy ez a terület megkapta a fizikusok figyelmét az egész világon, a mult század elején, és több mint 80 év multja van. Hogyha egy pillantást vettünk a Nobel Dijas fizikusok listájára, a túlnyomó részük ezen a területen végezett kutatásokat, kezdve Planck-al 1918, és úgyszintén Dr. Hideki Yukawa és Dr. Shinichiro Tomonaga is.Ma a tudomány nagyon dogmatikus és kevésbbé közremûködõ, de ha minden tudomány terület azt a célt tûzné ki hogy egyesitett erõvel folytasák a kutatásokat, biztos vagyok benne hogy sok élet lett volna megmentve, fõleg ha a kuantikus elveket alkalmaznák az orvosi területen. Sok ember megszabadulhatna a betegség által adott félelemtõl és szorongástól. Ennek ellenére továbbra szenvedünk. Ez a dolog sajnálatra méltó.Ahogy elõbb emlitettem, az ok amiért a modern orvosi tudomány nem képes a betegségek igazi eredetét megállapitani az hogy felszines szinten történik a megfigyelés, annak ellenére hogy a fizikusok akik keményen dolgoznak, biztos ellenkeznének evvel a véleménnyemel.

Egy orvos mondhatja "értem az elméletet de hogy tanúlmányozhatunk egy kisebb világot mint a molekuláris világ? Olyan tehnologia nélkül ami szükséges egy ilyen vizsgálatra nem lehetséges."

Itt lép a szinpadra a MRA készûlék.


A MRA IGAZI ARCA

Ez a MRA készûlék teljesen megváltoztatta rálátását az életemre és az életre általában. Nem fogom itt részletesen leirni a MRA-t mert ezt megtettem a két elõzõ könyvemben, de a fontos jellegzeteségei a következõk:I) Mire szolgál a MRA ?A Mágneses Rezonancia Analizálására (Elemzésére)2) Mi egy mágneses rezonáns mezõ? A mágneses rezonáns mezõ mindenhol jelen van ahol létezik Hado (Hado az a jellegzetes rezgéshullám amit az atommag körül gravitáló elektronok teremtenek). Ezért nem téves hogyha a hado-t evvel a mágneses rezonáns mezõvel azonosítjuk. Ez a mágneses rezonáns mezõ egyfajta elektromágneses hullám.3) Mit képes mérni a MRA?MRA képes lemérni a mágneses rezonanciát, vagyis a Hado-t.4) Hogy lehet mérni a Hado-t a MRA-val?Minden anyagnak vagy jelenségnek megvan a saját jellegzetes mágneses rezonanciája. Ez a mezõ át van alakitva egy négy vagy öt számjegyû számra egy szpektroszkop segítségével. Ezek a számjegyek MRA kódok. Amikor ezek a kódok be vannak táplálva a MRA-ba, a készülék egy rezonáns mágneses mezõt teremt, a kombinációnak megfelelõen. Ezt a mezõ egy mûszer segitségével az alanynak van bevive. A mérések hangok és/vagy diagramok alkjában mutatják ki hogyha az alany rezonál és milyen mértékben.  5) Milyen funkciója van a MRA-nak ?1. ellenõrzi a szervek és szövetek egészségét az emberiszervezetbenA betáplált soft egészséges emberek szerveire és szöveteire vonatkozó adatokat tartalamaz. Hogy megálapítható legyen a szerveknek az egészsége elemzésre kerülnek a hasonlóságok és külömbségek amik a rezonáns szintet érintik.2. A bakteriumok, gombák és virusok jelenlétét ellenõrziBizonyos mérgezõ anyagok semlegesitésére szükséges rezgést betáplálnak a készülékbe abból a feltevésbõl kiindulva hogy ezek az anyagok nem léteznek. Hogyha egy nem-rezonáns választ kapunk, akkor azok az anyagok jelen vannak. Úgyanezt az eljárást használják hogy a mérgezési szintet álapítsák meg.3. Bizonyos betegségek jelenléte Rák vagy cukorbetegség esetében be van táplálva az a rezgés ami semlegesíti a beteg szövetek és sejtek rezgését és a rezonancia mértéke megmutatja hogyha a betegség jelen van-e vagy sem. Meg lehet álapítani a betegség elõrehaladotságát is.4. Más mérgezõ anyagok jelenlétét ellenõrziEllenõrzi az olyan mérgezõ anyagok jelenlétét mint olom, aluminium, higgany az emberi szervezetben avval az eljárásal amit a 2 pontnál bemutattunk. 5. A mérgezõanyagok és betegséget okozó elemek behatározásaA 2, 3,4 pontoknál végzett tesztek után ki lett mutatva a kórokozok jelenléte a MRA-t fel lehet használni annak a szervenk a megálapítására amit ezek a kórokozok megtámadtak. 6. A víz minõségének ellenõrzéseEgy víz cseppet helyezve e készûlékbe és annak az anyagnak a kódját aminek a jelenléte érdekel betáplálva megállapítható hogyha az az anyag jelen van-e és mekkora mértékben. 7. Ay élelem minûségének az ellenõrzéseA MRA képes megállapítani a víz és élelmiszerek hasznosságát. Képes lemérni az erõsen rákkeltõ elemeket vagy azokat amelyek rák esetében gyógyító hatással vannak; megállapíhatjuk hogy bizonyos élelmiszerek javasoltak-e vagy sem mikor valamilyen betegségel küzdünk. Ha ezekkel az adatokkal egy bizonyos sztandard színetet határozunk meg, akkor belehet vezetni a termelési folyamatközbeni ellenõrzést.8. Az anyagok közti rezonálási színt megállapítására is alkalmazhatóMegállapítva egy kódot vagy magát az anyagot használva megálapítható a rezonálási színt. Ez felhasználható kémiai reakciók eredményének a lemérésekor, vagy segíthet abban hogy megállapítsuk ha két anyagnak a keverése veszélyes-e vagy sem. Továbbá le lehet mérni a rezonancia színt segítségével hogy pld. a kozmetikumoknak vagy gyógyszerknek milyen mértékben van mellékhatásuk.9. Jellegzetes rezgés beiktatásaMikor negativ rezgések (Hado) észlelhetõk különbõzõ élemiszerekben vagy a vízben, olyan pozitiv rezgéseket lehet bevinni ezekbe amik semlegesítik ezeknek a negativ hatását. Ilyen modón tiszta vízet és élelmet kaphatunk, ami a kémikus szennyezõdést megelõzhetõvé teszi.10. Jellegzetes rezgések lemásolása

Amûszerfelsõrészén létezik két nyilás IN WELL és OUT WEIL. Az IN WELL –be helyezett anyagnak megfelelû Hado-t le lehet másolni az OUT WEIL-ben levõ anyagba.

Ennek a funkciónak az erõsségét szabályozni lehet.6) Nehéz a Hado mérések ellenõrzését megtanulni? Mennyire lehet az eredményeket visszaadni?Mert ez a gép teljesen más mint az eddig gyártott tudományos készûlékek az aki végzi az ellenõrzéseket feltétlenül a következõket be kell taartsa:a) legyen õszínte és igazb) haggya fel az õnzõ vágyait c) legyen szabad a konvernciónális etikai kóddal szembend) legyen lelkes és türelmes e) érõs cél vezérelje

Bárki aki betartja a fenntebbieket három honap allatt elsajátíthatja a kezelési tehnikát. Az eredményvisszaadás javúl és megállapodik ahogy a kezelési tehnika javúl.

 


A sorsos találkozás a MRA-val

Azonnal felvettem a kapcsolatot az én jó barátommal, Lee Lorenzennel, és részletesen leirtam hogy mit szeretnék elérni. Megkérdeztem hogy ismer-e valakit aki egy ilyen mûszert tudna szerkezteni. Abban az idõben dr. Lorenzennel magas szintû elektronikus gyógyitó mûszerekkel foglalkoztunk, amiket egy Csehszlovákiából jött tudós talált fel és sok hires tudóst és kutatót ismertünk. Mindketten tudtuk hogy sok adottságal levõ kompetens mérnõk létezik fõleg Amerika nyugati partján.Dr. Lorenzen lelkesedett az én ötletemért és egy hétre rá felkeresett. Engedjék meg hogy idézek egy pár sort a "Hado korszak elõjátéka" könyvembõl hogy leirjam ezt az részt:1989 feb. 15-én egy kis cég, MRDC iródájában voltam, ami a Thousand Oaks (Ezer Tölgy) kijáratánál található, a kaliforniai Venturában.Lee Lorenzen, az én amerikai partnerem, javasolta hogy menjek oda, mondva hogy ott található egy személy aki bámulatos tehnikával epitett egy mûszert. A neve Ronald J. Weinstock, egy jól megtermett ember, sas orral és zsidó vonásokkal.Nagyon barátságosan fogadott. Sütivel, szendvicsekkel és ûditõkkel várt. Az ebéd allatt folyt társalgás közben kiderült hogy csupán 29 éves. Csak egy harmadát értettem abból amit mondott az én hiányos angoltudásom miatt, de dr. Lorenzen segitségével (három év barátság után tudtam dr. Lorenzen angolnyelvtudását értékelni) többet tudtam meg Weinstock úr munkájáról, a tehnologiájájáról, ahogy lenntebb látható:14 éves korában kezdte tanulmányozni az orvosi tudományt. 17 évesen mint orvosi aszisztens lett elfogadva a Los Angelesi Coroner-nél, minden idõk legfiatalabb aszisztense. A Kaliforniai Állami Egyetem orvosi szakára iratkozott be, de hamar felhagyta, mert korlátozva érezte magát a modern gyogyitási modszerek miatt. A komputerekre és azokra a mûszerekre amik káros anyagokat érzékelnek tanulmányozására összpontositott. A végén, a kutató és feltaláló kariert választotta inkább mint az orvosét.Az egyetem befejezése után Europába utazott, ahol a diagnozis megálapitására használt elektronikus rendszerekrõl tanult. Visszatérve Amerikába, 24 évesen, 5 évet forditott a Bi Celular Elemzõ diagnozis megállapitó mûszer kutatására és épitésére, ami most készen van. Egy szponzort keres aki segithetné hogy tovább fejlesze a tehnologiáját.Ebéd után meghivott a kis laboratoriumában. Egy nagy asztalon egy kis mûszer volt. Világosan látszott hogy házilag volt készitve. Nagyon egyszerûnek látszott és, hogy öszinte legyek, egy kicsit kiábrándultam. Dr Lorenzenen kivül még két üzleti partner is jelen volt.Õk ketten lettek a tanulmányozott alanyok lettek, és a tesztek egymást követték. A mûszer olyan hangokat adott mint ''Viii, viii'' és néha''Viiiiiii, viiiiiii'' pont mint eg y régi kristlyokkal készitett rádió.Egyike a két társnak akupunkturával foglalkozik, moxa-heggesztõ és az én cégemnek a klinikájának a fõorvosa. Az õ multjával, pontos adatokkal rendelkezet a saját szervezetére vonatkozóan. Több teszt után, ami kb. 20 percig tartott, egy gyógymod lett ajánlva számára ami a hátfájását kellet megoldja, ennek a mûszernek a segitségével.Csupán három percen belül a hátfájása megszünt. Azt mondta "Emoto úr, ez tényleg rendkivûli dolog."Egy hét multán, vissza tértünk Japánba, Ronald J. Weinstock szerzõdésével, amiben az állt hogy ennek a mûszernek Japánaban egyedüli forgalmazói vagyunk.

A mûszer a szerzõdésben a Rezonancia Mágneses (Analizáló) Elemzõje néven volt emlitve, javaslatomra. Ez volt az én találkozásom a MRA-val, egy gyors házasság, ami egy hét leforgássa allatt megtörtént.

Sohasem álmodtam hogy egy ekkora átalakulás fog történi avval a szemszöggel ahonan az életem és az életet általában láttam.


 A Lecke amit a „Minden a Rod vízrõl” szimpozionon tanultam

 

Abban az idõben a Pi víznek a népszerûség nõvekedését tapasztalhattam. Engemet is érdekelt ez a víz de keveset olvastam róla. Emiatt, azt feltételeztem hogy az a víz amit Quinn úr adott a Pi víznek az amerikai változata. Több szerzõdést kötöttem velük hogy az árusítás jogát Japánban magszerezzem. Több honap elteltével, aláírtam egy megegyezést.

 

 

Fél évre a szerzõdés aláírása után egy szeminárium sorozatot - „Minden a Rod vízrõl”- tartottam Tokyo-, Nagoya- és Oszakában. A mai napjainkban sok szeminárium és rendezvény van a vízzel és a vízrõl de sok közülük nagyon sokba kerül. De akkor még nem léteztek magán társaságok által rendezett szemináriumok a vízrõl. Emiatt sok probléma jelent meg amit meg kellet oldani. Hogyan gyûjtsünk embereket akik résztvegyenek ezeken a szemináriumokon? Hogyan készüljünk fel az amerikai tudós emberek fogadására akik bizonyára feleségükkel jönnek?

 

A végén úgy döntöttünk hogy a belépõ ingyenes legyen. Szert tettünk egy olyan listára, ami az ország összes társaságának, amelynek legalább egy millió yen alaptõkéje van,  a nevét tartalmazta és 3000 ilyen cégnek meghivót küldtünk, azoknak a részlegeknek a figyelmébe ajánlva amelyek az új tervek kifejlesztésén munkálkodtak. Meglepetésünkre 15% közülük (kb. 450 személy) válaszolt és bejelntette a résztvevését a szemináriumon.

  

Ennek ellenére a Tokyo-, Nagoya- és Osakai szemináriumok teljes kudarcok lettek. Még most is nagyon örülök annak hogy abban az idõben az ingynes belépõ mellett döntöttem, mert máskülönben a kudarc még nagyobb lett volna. A kudarcnak az indoka, elsõsorban az volt, hogy tulajdonképpen én sem értettem meg igazán hogy mi a Rod víz. Másodsorban, nem találtam egy olyan fordítót sem aki képes lett volna a modern tudomány elõrehaladott fogalmait lefordítani. Még ma is meg vagyok gyõzõdve arról hogy lehetetlen lett volna egy ilyen fordítót tanálnom, aki helyesen tudta volna áttenni az általam megfogalmazottakat, és ha találtam is volna, a nézõközönség nem hiszem hogy sokat értett volna belõle. Több résztvevõ a szeminárium közben elment és több mint fele elaludt.

 

Ez egy igazi lecke volt számomra. Megtanultam azt, hogy sok embert érdekel a víz. Szintén megtanultam azt hogy mi szinte nem tudunk semmit a vízrõl, arról az alapvetõ elemrõl ami nélkül nem tudunk élni. A víz az egyik új kutatási területet jelenti még az egyetemek kutató szakain is.

  

Hogy lehetséges ilyesmi? Addig azt hittem hogy a tudomány sok mindent felfedezett, úgy hogy bizarnak tûnt az ekkora különbõzõség a más területeken elért kutatási eredmények és a víz területén tett kutatás eredmények között. Fel tettem magamban a kérdést: Miért? Nemrég rájöttem hogy ez a „miért?” kérdés az én egyik erõs pontom. Enélkül az egyszerû kérdés nélkül nem jutottam volna el idáig.

 

Ettõl kezdve, azokkat az emberekket akikkel kapcsolatba kerültem a szemináriumok réven minden alkalommal megkérdeztem, és mindig ugyanazt a kérdést tettem fel nekik.

 

És egyszer ezt a választ kaptam:

 

„”A tudomány egy alapfeltételbõl indul ki. Azután az elméletet megvizsgálják és bebizonyítják különbözõ érõmûszerek segítségével. Valószínû hogy ami a vízet illeti, a nehéz része a bizonyításnak az, hogy nem léteznek mérõ mûszerek amelyek képesek a tulajdonságait kimutatni.

 

Abban a pillanatban mikor meghallottam ezt a megjegyzést azt mondtam magamban „igen, egy vizsgáló mûszer!” és ez volt az az esemény ami a MRA szerkezettel való találkozásához vezetett.

 


Elsõ fejezet. Minden az én “Kiváncsiságom a víz iránt”-tól kezdõdõtt

Egy káprázatos élmény a Vízzel

51 éves vagyok. 6 évvel korábban egy közönséges középkorú ember voltam, pontosan olyan mint az ön férje vagy apja. Ennek ellenére egy könyvkiadó felkért hogy írjak egy könyvet. Íme, az elsõ fejezet a könyvbõl. Valójában ez a harmadik könyvem ami megjelent az utobbi két évben.Az elsõ könyvem a “Hado Korszak elõjátéka”címet viseli és 1992 novemberében jelent meg a Sun Road Publishing Company gondozásában. A második könyvemnek a címe: “Az emberek tanulmányozása a Hado segítségével” Business Sha kiadó gondozásában jelent meg április 1994-ben. Yukio Funai úr a Funai Research Institute-tól ajánlott ennek a kiadónak.Mert az elsõ kiadónak csökkentett kivitelezési lehetõsége volt, úgy döntöttek hogy egyetlen kiadásban fogják a könyvemet megjelentetni. Egy nagyon jó minõségû borítót adtak a könyvnek de 3000 yen lett az ára – máskülönben a tudományos könyveknek megfelelõ ár. Ennek ellenére 1994 augusztusától mostanáig a könyv a 9-ik kiadásnál tart és hamarosan megjelenik a 10-ik is. “Az emberek tanulmányozása a Hado segítségével” Business Sha kiadótól számomra meghozta azt az örömöt amit az írás adhat. A könyvem megjelent az egész ország nagy könyvüzleteinek kirakataiban - így minnél több emberhez eljuthat. Meglepõ modón, az én könyvem az egyik legjobban árulttak közzé tartozott Japánban, és a sajtó és a mass-media is megemlítést tett errõl. Így az a könyv amit teljes szívembõl írtam, megjelent és a könyvüzletekben kapható lett. Sokan melegen fogadták ezt a könyvet és így bestseller lett. Nagy örömöt és meghatódottságot éreztem.Az egész öt és fél évvel ezelõtt kedõdõtt amikot találkoztam egy amerikai házaspárral és avval a szerkezettel amit õk építettek. A férfit Ronald J. Weinstock-nak hívták; a nõ neve Sigrid Lipsett. Ronald  28 éves volt és Sigrid… Egy nagyon kellemes hölgy egy kicsit idõsebb mint a férje akit anyagilag és spirituálisan is támogatott.Ezt a gyõgyõrû házaspárt a barátom és üzleti partnerem, kaliforniai biokémikus, Dr. Lee H. Lorenzen, révén ismertem meg. Abban az idõben társ voltam abban a tervben ami Amerikából különbõzõ javak behozatalával foglalkozott, egy kis általam allapított társaságon keresztûl, amit IHM-nek neveztem. Dr Lorenzen az én amerikai partnerem volt ebben az üzletben. Mint üzlettársak kezdtük de hamarosan vonzodást éreztem a meleglelkû családja iránt és rövid idõn belül jó barátok lettünk.Dr. Lorenzen egy egész baráti és társ hálózattal bír a nyugati parton. Még mielõtt bemutatott volna a Weinstock házaspárnak, megismertetett számos túdossal és kutatóval. Ezek közt volt Rod Quinn és Lauren Zaniel is. Ezelõtt hét évvel ismertem meg õket és akkor azt állították hogy egy nagyon különleges vízet fejlesztettek ki, aminek egy nemmindennapi tulajdonsága van.Rod Quinnel és Lauren Zanielel elõszõr egy golf tanfolyamón a Los Angelesi külvárosban találkoztam. Mert nem voltam egy ragyogó játékos sokkal többet kellet szaladjak a pályán mint õk. Az én balkezességem miatt ebben a játékban elkezdett fájni a bal bokám, ami még egyetimista koromban, mikor rugbyztem, sérült meg. Már nagyon fájt mikor a klub területére értem.Miközben kortyolt a hideg sõrbõl, az õszes Quinn úr  - aki majdnem 60 éves volt, megszolított:“Emoto úr, láttam sántikálni az utolsó lyukaknál, hol vannak fájdalmai?” Azt válaszoltam hogy “fáj a bokám. Sok évvel ezelõtt megütöttem mikor rugbyztem. Néha néha fáj…”.  “Értem. Ez egy nagyon jó alkalom. Kérem tegye ezt a fájó részre” –mondta miközben egy közönséges mûanyag palackot tele vízzel nyújtott. Fogtam a vízet, lehuztam a cípõmet meg a zoknimat és a bokámra öntöttem a vízet. Mint máskor is mikor fájt, a bokám forró volt és fel volt dagadva. Még erõsen lüktetett.“Fáj még?”

“Várjon egy kicsit” kértem és lassan jobbra majd balra mozgattam a bokám. A borzasztó fájdalom teljesen megszünt!

(folytatjuk)Ahogy beszámolta a január 15-i naplómban, ebben az évben egy világkörüli turnéra megyek. Ez azt jelenti hogy sok idõt fogok tölteni az utazással és nem lesz annyi idõm hogy ugyanolyan gyakran írjam a naplómat. De azt szeretném hogy az embereknek legyen mit olvasniuk mikor kinyítják a web oldalamat, úgy hogy az az ötletem támadt hogy az égyik én általam írt könyvet fogom bevinni az oldalra. Fejezetenként szeretném leközölni.
 
Természetesen fogom folytatni a naplóm írását is. Kérem örüljenek mindkettõnek.
 


  „Az igazság a Hadoról” PHP Kenkyuujyo kiadó 1994. 65,000 példány eladás, bestseller abban az idõben. Pillanatnyilag nincs új kiadás.

az oldal felső részevissza a naplóhoz


::::::::::Copyright(c)2003 Masaru Emoto All Rights Reserved::::::::::